La Sala Els Carlins és un dels espais amb més tradició teatral de la ciutat de Manresa. Situada al centre de Manresa, és la seu de diverses activitats teatrals com, també, lloc d'acollida de diverses entitats. Però la Sala Els Carlins és, també, un projecte amb més de cent anys d'història. Un teatre i unes activitats gestionades amb la col·laboració conjunta del CASAL FAMILIAR RECREATIU i la FUNDACIO CULTURA i TEATRE.

Dues entitats que treballen desinteressadament per un mateix projecte demostrant un compromís conjunt amb la Sala Els Carlins, el teatre i la cultura.

Una de les entitats culturals i teatrals més antigues de Manresa. Sempre estretament lligada a la Sala Els Carlins, l'entitat, té un important paper dins la història del teatre a la ciutat de Manresa.

ORÍGENS

El Casal Familiar Recreatiu es va constituir l'any 1903 com a una entitat política anomenada Joventut Carlista Manresana que, l'any 1906, s'instal·la a l'actual Sala Els Carlins. Tot i el caire polític de l'entitat, ben aviat les activitats culturals van agafar-hi un protagonisme , formant-se les seccions de teatre, sardanes i agrupacions benèfiques. Un cop acabada la guerra civil, i amb l'arribada del franquisme, l'entitat va perdent la seva vinculació política fins a convertir-se en una entitat cultural i recreativa. Aquest canvi es veurà consolidat a partir del 1942. El senyal més d'aquest canvi és la nova designació; com a Circulo Familiar Recreativo.

L'any 1981 es pren el nom actual de l'entitat com a Casal Familiar Recreatiu establint-se explícitament en els nous Estatuts el caràcter cultural i apolític de l'entitat.

Durant aquestes darreres dècades l'activitat més del Casal ha estat en l'àmbit del teatre amateur, on cal destacar l'activitat del grup de teatre, els Pastorets, l'organització de concursos i i mostres de teatre i la participació en diverses iniciatives ciutadanes.

FUNCIONS DINS LA SALA ELS CARLINS

El Casal Familiar Recreatiu actualment s'encarrega de la programació pròpia de la Sala Els Carlins feta gràcies al l'equip humà que col·labora desinteressadament amb nosaltres. Una programació on hi destaquen l'organització i gestió dels tradicionals Pastorets i, també, del Grup de teatre que s'encarrega de la creació de diversos muntatges teatrals com també de la participació en diferents activitats culturals. Igualment també col·labora estretament amb les activitats de la Fundació Cultura i Teatre donant suport en la gestió i administració de la Sala Els Carlins.


COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

Presidenta

Rosa Jerez

Vice-presidenta

Sílvia Bertran

Secretària

Georgina Farrés

Tresorera

Olga Bellorbí

Vocals

Josep Soler, Àlex Gómez, Imma Torrecillas, Álvaro Sanjuan.

 

La Fundació Cultura i Teatre treballa conjuntament amb el Casal Familiar Recreatiu en la gestió de la Sala Els Carlins. Una institució que es preocupa de la conservació del l'inmoble i la promoció del teatre i la cultura.

ORIGENS

La constitució de la Fundació Privada Cultura i Teatre és la culminació d'un llarg projecte que es va encetar fa prop de cinquanta anys, però que no es va completar fins a l'any 2006.

La Fundació és una eina essencial per poder donar resposta als reptes que l'entorn actual planteja a les associacions, especialment en el cas nostre, quan hi ha un patrimoni important per conservar i millorar.

Segons consta ens els seus estatuts : “La Fundació té per objecte principal el foment de la cultura en totes les seves manifestacions, promovent l'aparició de noves iniciatives i l'intercanvi d'experiències dins de l'àmbit de Catalunya. Entre les diferents expressions culturals, posarà especial atenció en la promoció, estudi i difusió del teatre, recolzant l'aparició de noves iniciatives teatrals que enriqueixin el panorama català També inclourà com a objectius de la Fundació el foment i la conservació de les tradicionals representacions de Els Pastorets de la Sala Els Carlins de Manresa”.

FUNCIONS DINS LA SALA ELS CARLINS

En l'ordre més pràctic la tasca de la Fundació consisteix en l'administració i millora de la Sala Els Carlins, de la qual és la propietària, mantenint el seu caràcter de centre cultural i aixopluc de diverses iniciatives i associacions manresanes. La Fundació a més de col·laborar i donar suport a la tasca del Casal Familiar Recreatiu, organitza diverses activitats per compte propi com: Els Tallers de Teatre i la catalogació d'un arxiu teatral de la seva propietat.


MEMÒRIA ANUAL
Fundació Cultura i Teatre

Descarregueu el PDF

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

President

Josep Soler Bonet

Vice-President

Ramón Gabarrós i Pedragosa

Tresorer

Joan Cot Miralles

Secretari

Ramon Prat Perramon

Patrons

Otilia Fandos Vilaró

Àlex Gómez Ribera

Efrén Planes Gené

Josep Manuel Sabaté

Salvador Soler Mas

Joan Garriga Giralt

Rossend Mata Aguilar